Luftoljeblandning Smörjningsventiler - Smörjningsdelare

Smörjmedlet rör sig framåt längs rörväggen under tryck av tryckluft och sprayas till smörjpunkten med kontinuerliga fina oljedroppar separerade från tryckluften. I olje- och luftledningen, på grund av tryckluftsrollen, så att smörjoljan längs rörväggens innervägg för att röra sig framåt och gradvis bilda ett tunt lager av kontinuerlig oljefilm. Olje- och luftströmmarna som bildas genom blandning av olja- och luftblandningsblocken fördelas genom olja- och luftfördelaren och slutligen till smörjpunkten med ett extremt fint kontinuerligt oljedroppe.
Olje- och luftblandningsventiler och spridare av fördelare uppnår flernivåfördelning av olja och luftflöde. På grund av tryckluftens roll i lagret, även om smörjdelarna har svalnat, och eftersom smörjdelarna för att bibehålla ett visst positivt tryck, så att utsidan av smuts och vatten inte kan tränga in, spelade en bra tätning effekt.

TLR, VTLG oljeluftsmörjning Blandningsventiler och luftoljeavdelare
AVE Oljesmörjningsventil och luftoljeavdelare
VOE Progressive Oil Air Smörjningsventil och Air Oil Divider
SMX-YQ oljeluftdistributör, distributör av oljeluftsmörjning
QHQ-J oljeluftsmörjningsventil och luftoljeblandare
DMM Dual Line Oil Lubrication Smörjningsventil och Air Oil Divider