DDB Pumpelement

Produkt:DDB-smörjpumpelement
Produktfördel:
1. Mycket lite inre läckage, kraftfull drift
2. Standard 8 mm rör eller 10 mm röranslutning valfritt
3. Originaldel för vår DDB-pumpserie, längre livslängd
Utrustad till : DDRB-N, ZB Pump

DDRB-N, ZB Lubrication Pump Element Introduktion

Detta pumpelement är den del som används för det elektriska smörjfettpump av DDRB-N, ZB för att absorbera fett eller olja och trycksatt det i fettrör.

Arbetsprincip för flerpunkts DDRB Pump ZB Pump Element
När drivhjulet drar arbetskolven 1 till vänster gränsläge öppnas fett- / oljainloppsöppningen och smörjmedlet sugs in i kolvhylsans hålrum 2, samtidigt flyttas kontrollkolven 3 till lämnas av fjäderns handlande till gränsläget. När kolven 1 rör sig åt höger flyttas kontrollkolven 3 till höger sida.
När fett / oljekammaren i kontrollkolven ansluts till det ringformade spåret vid kolvhylsans högra ände, pressas fettet ut och öppnar backventilen 4 som tappas ut från oljeavloppet. När den excentriska axeln roterar ständigt, smörjer smörjmedlet och fortsätter sedan i tur och tur från utloppsporten.

DDRB Pump-ZB-Pump-element-struktur                                      1. Elementkolv; 2. Pumpelementhus; 3. Kolv för arbetselement; 4. Kontaktdon med backventil

Justering av fett eller oljevolym med injektor:
Lossa och ta ut skruvlocken för att justera flödet justeringsbult med skruvmejsel för att justera mängden förlängning för att uppnå mängden fett. Om justeringsfläcken vrids medurs minskar mängden fett / olja om rotationen moturs ökar volymen. Skruvlocken ska täckas efter att justeringen är klar.

Demontera elementet från DDRB-N Pump, ZB Pump Element

Fettförsörjningsrören bör tas bort innan pumpen tas bort och lossa sedan anslutningsmuttern 7
pumpens elementkolv lutas uppåt ungefär 30.grader. Pumpelementet kan tas bort efter att fettkolven har separerats från drivhjulet.
Efter att pumpelementet har tagits bort ska du inte lägga ner arbetspluggen i den ena änden för att förhindra att arbetskolven skadas av att den glider.

För att installera pumpelementet, dra först arbetskolven 1 ut omkring 30mm, placera den horisontellt i monteringsskruvhålet och lyft arbetskolven 1 upp till cirka 30.grader. Om du sätter i slutet på arbetskolven är korrekt insatt i spåret på drivhjulet för att dra åt anslutningsmuttern 7 sedan.

DDRB-N, ZB Fettpumpelement Beställningskod

HS-ZBE-T*
(1)(2)(3)(4)(6)

(1) Producent = Hudsun-industrin
(2) ZBE = DDRB-N, ZB Pump Element
(3) Utelämna  = Utan våren;  S= Med våren
(4) Kontakt för rörstorlek:  T= Standardanslutning; C= Anpassad röranslutning
(5) * = För ytterligare information