Smörjpump KMPS-serien - Enkel manuell smörjsmörjpump

Produkt: KMPS Manuell smörjssmörjningspump
Produktfördel:
1. En-linjes smörjpump, max. tryck 10Mpa, 21Mpa valfritt
2. Fettpump för handdrift, med 2L, 3L, 6L fettbehållare
3. Tryckmätare för tryckmätning med bärbar lättvikt

KMPS Pump PDF

Manuell smörjpump KMPS-serien manuellt manövreras, en-linjes smörjpump, finns att installera på maskinens vägg eller hylla, KMPS kan ansluta till en linjedelare för att bli ett centralt manuellt fungerande smörjsystem.

Manuell smörjpump KMPS-serien är lämplig för låg smörjfrekvens (Allmänt smörjintervall i mer än 4 timmar), rör inte längre än 50 meter i längd, en enda liten utrustning smörjpunkt på högst 100 punkter, som en enda linjefettsmörjning anordning.

Arbetsprincipen för fett Smörjpump KMPS-serien
Manuell smörjpump är en manövrerad av handtaget, för att uppnå fram- och återgående rörelse genom växellådans kolv för att tillföra fett, när kolven är i gränsläget sugs smörjfettet in i inloppsporten och fylls i rätt hålighet av kolven. När kolven rör sig åt höger, är det fett som sugs in under högtrycket, har kraften att öppna envägs backventilen och leverera fettet till utloppsporten.arbetar princip-of-fettsmörjpump KMPS

När huvudmätningsfördelaren i smörjsystemet visar smörjvolym upp till 3.2mL och alla kolvstänger dras upp, vilket innebär att smörjkravspunkterna har fyllts i fett. Sluta nästa stopp genom att trycka på handtaget och dra tillbaka kolvstången i doseringsfördelaren, fett i indikatorn återgår till fettvolym genom backventilen.

Beställning av smörjpumpens KMPS-serie

KMPS-H3*
(1)(2)(3)(4)(5)


(1) FMPS 
= Fett smörjpump KMPS-serien 
(2) Max. Tryck: H= 21Mpa;  L= 10Mpa (Endast för smörjolja)
(3) Fettbehållare = 2L; 3L; 6L
(4) Utelämna = Fett som media; O= Smörjolja
(5) * 
= För ytterligare information

Tekniska data för smörjssmörjningspump KMPS-serien

ModellNominellt tryckMatningsvolymTankvolymViktMedium
KMPS-H221 Mpa4.5ml / slag2L16kgNLGO0 -1 # #
KMPS-H321 Mpa4.5 ml / stroke3L20kgNLGO0 -1 # #
KMPS-H621 Mpa4.5 ml / stroke6L23kgNLGO0 -1 # #
KMPS-L210 Mpa4.5 ml / stroke2L16kgOlja

Fett smörjpump KMPS installationsdimensioner

Fett smörjpump KMPS installationsdimensioner
ModellABC
KMPS-H3662mm300mm225mm
KMPS-H61112mm525mm450mm