Smörjindikatorer för oljefett för smörjutrustning

Oljefettsmörjningsindikator används för att kontrollera flödeshastigheten eller trycket i smörjutrustningen / systemet. Det finns flera serieindikatorer för att utrusta smörjsystemet enligt olika krav, som styr- eller monitoranordningar installerade i rörledningen för smörjsystem.

YKQ Smörjningstryckindikator
Oljesmörjande GZQ-flödesindikator
YCK-P5 / SG-A DIFFERENTIAL TRYCKBRYTARE
Terminal Tryckkontroll YKQ-SB
YZQ-serie smörjoljefettflödesindikator,
YXQ Smörjoljeströmningsindikator