AVE Oljeluftsmörjningsventil

Produkt: SMX-YQ oljeloftdistributör
Produktfördel:
1. Max. oljedrift mindre än 100Bar,
2. Flera mellanelement för olika matningsvolym
3. En eller två uttagsporter för valfritt

SMX-YQ oljeluftfördelare läggs över av modulära progressiva delare och fördelare. Det finns ett inlopp, två inloppsportar, 3 till 16 olje- och utloppsportar. Gäller för en-linjers binärt olje- och luftsmörjningssystem och två-rads - progressivt olje- och luftsmörjningssystem

SMX-YQ Oil + Air Distributörsanvändning

  1. SMX-YQ oljeluftsfördelare måste användas i miljöbestämmelserna inom mediets bestämmelser.
  2. Tryckluftsgränssnitt måste vara med olja och luftsystem dedikerad tryckluftsanslutning, är strängt förbjudet med andra okända ursprung för lufttillförselns anslutning, för att undvika olyckor.
  3. Installationen av SMX-YQ oljeluftfördelare bör prioriteras under de goda arbetsförhållandena, temperaturförändringen är små, icke-frätande medier påverkade delar, får aldrig installeras under lång tid vid högtemperaturer för strålning bakning.
  4. Antalet utloppsportar för SMX-YQ oljeluftsfördelare bör ändras, vänligen fråga oss instruktioner eller kontakta oss direkt.

Beställningskod för SMX YQ Distribution Series för oljeluftsmörjning

HS-SMX-3(+ 08 16 24 +)-YQ*
(1)(2)(3)(4)(5)(6)

(1) HS = Av Hudsun Industry
(2) SMX = SMX YQ oljeluftsmörjare
(3) Distributörsegmentnummer
(4) Kolvtyp = 04, 08, 16, 24, 32, 40 (kolla diagram nedan)
(5) Oljefördelare
(6) För ytterligare information

SMX-YQ Oil Air Smörjning Distributör Teknisk information

ModellOljetryckLufttryckKolvtypOljeutmatningsvolym
 (Ml / slag)
Outlet Port
SMX * -YQ<100Bar2 ~ 8Bar04T0.042
04S0.081
08T0.082
08S0.161
16T0.162
16S0.321
24T0.242
24S0.481
32T0.322
32S0.641
40T0.42
40S0.81

SMX-YQ Oljeluftsmörjning Blandningsventil Mått

AVE Oljesmörjning av blandningsventil och luftoljedimension